Agrifac - EcoTronicPlus

Оптимален контрол и интуитивно действие с EcoTronicPlus

Новата система EcoTronicPlus осигурява на потребителя цялата необходима информация по време на пръскане, и осигурява автоматичната работа на повечето функции. Системата разполага с много удобно разположен цветен терминал, където Вие можете да наблюдавате какво точно се случва в машината. Най-важните процеси и индикатори на машината са добре видими при пръв поглед. Текущият поток от течности се показва графично и ясно. Дори при силна и директна слънчева светлина екранът се управлява и разчита лесно. Яркостта на цветния тъч скрийн има автоматично превключване ден/нощ. 

Цялата работа на пръскачката е добре обмислена и практично ориентирана. Когато обмисляхме лесната експлоатация ние избрахме да интегрираме използваните функциите, използвани по време на операцията пръскане, в джойстик и подлакътника. Следователно Вие ще разполагате с всички важни функции в близост до Вас. Останалите настройки и показанията се извършват чрез лесния за управление и интуитивен цветен терминал тъч екран. Съществуват три начина за включване и изключване на секциите: с въртящи копчета в подлакътника, с тъч екрана или автоматично чрез GPS. За включване и изключване на средната секция, Вие разполагате с отделен ключ. За ширината на всяка секция Вие имате 3 избора: Може да бъдат изключвани секции на 3 метра, секции на 1.5 метра или дори дюза по дюза. Оптимална гъвкавост и богат избор. 

Модерен и Лесен

В режим за движение по шосе на екрана се извежда екрана за движение по шосе. Екранът осигурява ясна и съответната информация:
  • Информацията изведена на екрана включва: Скорост, обороти на двигателя, температура на масло и вода, ниво на гориво, дата и време, други.
Работният екран се появява автоматично, когато се включи режим за работа в поле:
  • Нормата за пръскане се задава използвайки екрана
  • Позиция на вентилите
  • Текущият поток се извежда на екрана в графичен вид
  • Кои секции са включени
  • Резервоарът може да бъде пълнен автоматично, като литрите се задават чрез екрана
  • и още информация, като: Ниво на течността в основния резервоар и резервоара за чиста вода, налягане на пръскане, подаване, брояч на хектари, т.н.

За да започнете пръскане, трябва само да изберете подходящото подаване на материал и корегирате ширината на коловоза. Нищо повече, и започвате работа! 

EcoTronicPlus GPS: Прецизна и лесна за експлоатация

 

Използването на GPS в помощ на оптималната защита на културите се увеличава. Автоматичен контрол на секциите и регистрация на полето, но също така асистиращото водене може да допринесе ефикасността на действията за защита на културите да се повиши значително. 

Повишение, за което Вие сте подготвени от пръскачката Condor. Condor е със система GPS като стандарт. Кабината на Condor е оборудвана с втори цветен терминал за всички възможни операции с GPS. В стандартния модел Вие можете да видите полето, обработените и необработените площи и навигационната система. Ако изберете автоматичен GPS контрол на секциите, всички секции се включват и изключват автоматично. Вие избирате желаното препокриване, след което системата Agrifac GPS поема пръскането на агентите за растителна защита и течните торове. Напълно автоматична и винаги точната доза на правилното място. Неправилното изчисление на работните ширини и препокриването е вече в миналото, а дори пръскането през ноща повече не представлява проблем. Операторът може да се концентрира върху пръскането и спестяването от химикали, както и запазване на околната среда. Комуникация с външни терминали или с датчици за култури и плевели, както и промяна на желаните и прилагани дози са възможни при всички случаи. 

Винаги в правилния коловоз с автоматичен GPS контрол

Автоматичният GPS контрол е решение за ситуации, когато няма коловози или пътеки, а също така по наклонени терени или пръскане през нощта. С асистиращото водене на Agrifac Вие можете да се движите в права линия или криви. Ако няма коловоз, Вие можете да подадете на системата команда винаги да избира правилния път. Agrifac е също така единствената, която предлага опция за автоматично кормилно управление в обратна посока, в режим на страничен „рачешки” ход по напречни наклонени терени. 

 

 

Как се управлява? Брилиантно просто!

  • Нагледно
  • Лесно
  • Достъпно
Запитване за брошура

EcoTronicPlus

Copyright © 2017 Agrifac Machinery BV. Всички права запазени.