Agrifac - История

Нашата визия

Crop protection Agrifac

За да произвеждаме храна, ние имаме нужда от здрави почви за да изхранваме културите и животните, от чиста вода в стопанствата и, фермери, които да направят всичко това възможно. Всеки фермер и предприемач е изправен пред ежедневно предизвикателство да постигне възможно най-добра възвращаемост при възможно най-ниски разходи. На по-глобално ниво, ние знаем, че има задоволителни възможности за производство на достатъчно количество храна за да осигурим продукция за всички в адекватни количества, въпреки факта, че населението на планетата се очаква да достигне 9 млрд. до 2050 година. Вместо да се обработва все повече и повече земя, ние трябва да можем да повишим производителността на нашето производство и в същото време да намалим нашата намеса. 

Това е и целта на Agrifac! Ние искаме да допринесем за по-големите нужди на храна по устойчив и брилянтно лесен начин. 

Нашата мисия

Ние сме в състояние да увеличим добива в стопанство с по-ниска производителност, където виждаме огромни пролуки между настоящото производство и нивото на възможното производство, постигайки това с по-добри производствени практики, чрез механизация и прецизно земеделие. 

4e for Growers

4e for growers efficiency economy ergonomy ecologyЗа да можем да го постигнем, всяка Agrifac машина и всяка нейна функция е създадена съгласно концепцията 4 е. Това означава, че ние държим на Efficiency - ефективност, Economy - икономичност, Ergonomics - ергономичност и Ecology – екологичност, правейки и 4 – те елемента решаващи във всеки един детайл, който произвеждаме. 

Copyright © 2017 Agrifac Machinery BV. Всички права запазени.