Agrifac - Agrifac Academy

Нашата Agrifac Академия е другият начин, по който ние допринасяме за развитието на бизнеса на нашите клиенти. Ръководейки земеделско стопанство или извършвайки услуги е професия, която изисква вземане на решения всеки ден, за да бъде произведена здравословна, безопасна и достатъчно количество продукция. Модерните технологии и надеждната информация едновременно помагат на ръководители и работници. В Agrifac ние искаме да подкрепим желаещите да се развиват.

Поради това, ние в Agrifac Академията организираме не само технически обучения и обучения за оператори, но също така и лекции, семинари и конгреси. 

Академията се намира в нашия централен офис в Холандия, но събитията могат да бъдат проведени навсякъде по света, където нашия клиент има нужда да бъде информиран. 

Agrifac Академията предлага възможност да вземете участие в Живота на Agrifac! 

 
Copyright © 2017 Agrifac Machinery BV. Всички права запазени.